Vuorovaikutuksen ABC

Vuorovaikutuksen ABC tarjoaa kattavan paketin sujuvan vuorovaikutuksen elementeistä. Kehollisten harjoitusten kautta keskitytään tutkimaan ja kehittämään osallistujien kommunikaatiokykyjä. Käytännönläheisten harjoitteiden kautta saadut opit ja työkalut on luontevaa siirtää työelämän vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö:
– Vuorovaikutusprosessi
– Vuorovaikutuksen osa-alueet
– Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
– Hyväksyminen ja tyrmääminen
– Kehonkieli ja statusilmaisu
– Haastavat vuorovaikutustilanteet

Valmennus on osallistava ja sisältää runsaasti oivalluttavia harjoituksia, joiden kautta saatu oppi on helppoa ja luontevaa siirtää arjen vuorovaikutustilanteisiin ja kohtaamisiin. 

Valmennus on mahdollista toteuttaa niin etänä kuin livenä.

Kesto: puoli päivää (3-4h) tai koko päivä (7h)